OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Ajdina Burnića

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Ajdina Burnića pod nazivom 

-Plato strukture u elektronskim spektrima homonuklearnih dvoatomskih molekula u jakom laserskom polju-

obavit će se 30.09.2019. godine u sali 318 sa početkom u 10:00h.