Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Rešada Kahvedžića obavit će se u ponedjeljak 23.09.2019. godine u Malom amfiteatru sa početkom u 10:00h.