OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

10. Međunarodno takmičenje iz prirodnih nauka i inžinjerstva

10. Međunarodno takmičenje iz prirodnih nauka i inžinjerstva (X International Natural Sciences Tournament) koje će biti održano od 7. do 12. februara 2020. godine u Varšavi, Poljska.

 

Na takmičenju mogu učestvovati studenti dodiplomskih i master studija. Glavni cilj takmičenja je primjena usvojenog znanja studenata u rješavanju praktičnih naučnih i industrijskih problema. Više informacija na linku http://www.scitourn.com/inst/