OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Naši studenti u CERN-u

Ovo ljeto naša 4 studenta drugog ciklusa studija, Amila Avdić, Amra Ibrahimović, Mirsad Tunja i Senad Isaković borave u CERN-u, najvećem naučnom laboratoriju za fiziku čestica na svijetu. Imali su priliku slušati predavanja u sklopu CERN Summer School programa o raznim aspektima teorijske, eksperimentalne i medicinske fizike. Uz to, Senad radi na projektu iz oblasti eksperimentalne fizike visokih energija, dok Amila, Amra i Mirsad rade na dizajnu akceleratora za medicinske primjene.