Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Ajdina Palavrića obavit će se u četvrtak 18.07.2019 godine u Malom amfiteatru sa početkom u 09:00 sati.