Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Adise Opardije će se obaviti 15.07.2019. godine u sali 318 sa početkom u 14:00h.