Na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 6. i 7. juna 2019. godine održan svečani skup KENAN FEST povodom 75 godina prof. dr. Kenana Suruliza. Susret je okupio 40 bivših diplomanata i saradnika Odsjeka za fiziku. Organizatori skupa su bili dr. Damir Bečirević (Directeur de recherche at Laboratoire de Physique Théorique, Université Paris-Saclay), prof. dr. Ilja Doršner (Odsjek za fiziku i matematiku FESB, Univerzitet u Splitu), prof. dr. Svjetlana Fajfer (Institut Jožef Štefan i Univerzitet u Ljubljani; domaći član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) i prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić i akademik Dejan Milošević sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na skupu je Stjepan Marić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, održao predavanje povodom 60 godina Odsjeka za fiziku. Predavanje je bilo nadahnuto i inspirativno i podsjetilo nas je na osnivače Odsjeka za fiziku i istoriju razvoja Odsjeka. O uticaju prof. dr. Kenana Suruliza na njihov put u svijet fizike govorili su Dejan Milošević, Svjetlana Fajfer i Ilja Doršner. Posebno su naglašena vrhunska predavanja i susretljivost prof. Suruliza i istaknut je njegov uticaj na generacije studenata fizike i na razvoj sarajevske škole teorijske fizike. Bivši diplomanti Odsjeka za fiziku, danas poznati naučnici u SAD, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Švedskoj, Sloveniji, Hrvatskoj itd., održali su impresivna predavanja o svojim naučnim dostignućima. Niz predavanja bio je posvećen i rezultatima domaćih autora, od dijagnostike u radiologiji do klimatskih promjena. Više informacija može se naći na zvaničnoj web stranici skupa: https://indico.cern.ch/e/kenanfest