Predavanje profesora Abdela Isakovića na temu

Priprema prijedloga istrazivackih projekata

je pomjereno za utorak 11.06.2019 u 13 h. Predavanje će se održati u svečanoj sali.