OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Održan ALICE Masterclass

International ALICE Masterclass on Particle Physics je, po prvi put, održan u Sarajevu 16.04.2019. na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Masterclass pruža jedinstvenu priliku da učenici srednjih škola postanu naučnici na jedan dan.

Program je započeo ujutro predavanjem dr. Kerima Suruliza sa Univerziteta u Sussexu o fizici elementarnih čestica, nakon čega je uslijedilo predavanje dr. Yiote Foke i dr. Despine Hatzifotiadou sa CERN-a o ALICE eksperimentu.

Nakon pauze za ručak, učenici su imali priliku koristiti softver korišten u CERN-u za analizu podataka iz Velikog hadronskog sudarača (LHC). Na kraju, učenici su prisustvovali međunarodnoj video konferenciji zajedno sa tri druge institucije (iz Južnoafričke Republike, Brazila i Italije) i moderatorima sa CERN-a.

Događaj je organizovao Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta uz pomoć studenata volontera. Nadamo da je učenicima proširio vidike a možda i inspirisao za buduće bavljenje naukom.

Odsjek za fiziku se toplo zahvaljuje dr. Edmondu Offermannu, kolegi fizičaru, počasnom građaninu grada Sarajeva, na finansijskoj podršci za održavanje Masterclassa.