Prof. dr. Dejan Milošević sa Odsjeka za fiziku dobitnik nagrade Georg Forster
 
Akademik prof. dr. Dejan Milošević ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Georg Forster. Nagrada iznosi 60,000 Eura. Georg Forster nagrada se dodeljuje  naučnicima kao priznanje za dosadašnja dostignuća u istraživanju. Dodjeljuje se onim akademicima čija su temeljna otkrića, nove teorije ili uvidi imali značajan uticaj na naučnu disciplinu kojom se bave i šire. Nagrada Georg Forster dodjeljuje se naučnicima od kojih se očekuje da nastave sa  istraživačkim radom i razvojem u okvirima specifičnih izazova sa kojima se suočavaju kao naučnici iz zemalja u razvoju.
Više o nagradi na