OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Profesor sa Odsjeka za fiziku dobitnik državne nagrade

Akademik prof. dr. Dejan Milošević dobitnik državne nagrade u oblasti nauke za uspjehe na međunarodnom planu

 
Akademik prof. dr. Dejan Milošević dobitnik državne nagrade u oblasti nauke za uspjehe na međunarodnom planu
 

Na svečanoj sjednici Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine održanoj 14. decembra 2018. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ministar civilnih poslova gospodin Adil Osmanović uručio je nagradu u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu akademicima prof. dr. Dejanu Miloševiću, profesoru na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Dragoljubu Mirjaniću, profesoru Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.


Državna nagrada u oblasti nauke za uspjehe na međunarodnom planu dodjeljuje se po drugi put s ciljem promocije nauke i njene uloge u društvu.
Svečanoj sjednici Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine prisustvovali su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta, i prof. dr. Elvir Čizmić, prorektor za finansije Univerziteta.
Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici održanoj 5. septembra 2018. godine donio zaključak o nominiranju prof. dr. Dejana Miloševića za dodjelu ove nagrade. Izvršni odbor Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 19. septembra 2018. godine odlučio da podrži ovu nominaciju i da Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bude drugi predlagač da se ova nagrada dodijeli akademiku Dejanu Miloševiću.

Akademik Dejan Milošević je tokom cijele svoje karijere posvećivao pažnju popularizaciji nauke i radu sa mladima. Bio je voditelj bh. tima na prvom učešću Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Oslu, Norveška, 1996. godine, kao i na drugom učešću u Sudburyju, Kanada, 1997. godine. Aktivan je član Društva fizičara u Bosni i Hercegovini (bio je potpredsjednik društva, koautor je udžbenika iz fizike za srednje škole itd.). 

Bio je član naučnih i organizacionih odbora više međunarodnih naučnih konferencija. Posebno se izdvaja organizacija dvadesete međunarodne Laser Physics Workshop (LPHYS’11). Na ovoj konferenciji, održanoj u Sarajevu od 11. do 15. jula 2011. godine, učestvovalo je 396 naučnika iz više od 40 država svijeta.

Recenzent je za više od 30 međunarodnih časopisa, uključujući najznačajnije naučne časopise kao što su Physical Review Letters, Review of Modern Physics, Science Advances, Nature Photonics, Nature Communications itd., kao i za međunarodne naučne agencije kao što su U.S. Department of Energy, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Special Research Program (SFB) Austria, Aarhus Institute for Advances Study (AIAS) itd.

Akademik Milošević je dobitnik Alexander von Humboldt fellowship 1999/2000. godine. Voditelj je i učesnik većeg broja naučnoistraživačkih projekata. Posebno se izdvaja Volkswagenstiftung (2001–2008. godine) i Alexander von Humboldt Project within the Research Group Linkage Programme u saradnji sa Institutom Max-Born iz Berlina (2010. godine). Ovim projektima je sufinansiran rad naučnoistraživačke grupe Samophys, uspostavljanje kompjuterskog klastera i organiziranje konferencije LPHYS'11.

Posebno treba istaći da je skoro cijeli svoj radni vijek od 1982. godine proveo u naučnoistraživačkim institucijama u BiH. 

Na Univerzitetu u Sarajevu akademik Milošević je obavljao više funkcija. Bio je prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Prirodno-matematičkom fakultetu. Trenutno je predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu i član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Od 2014. godine je član Evropske akademije nauka i umjetnosti. Doživotni je član Američkog fizikalnog društva i član Američkog optičkog društva. Dobitnik je više priznanja za svoj rad. Posebno se izdvaja pojedinačna „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ 2011. godine za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja.