English

“Sarajevo School of High Energy Physics 2018” (SSHEP 2018) će se održati na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu od 15. do 20. oktobra 2018. godine. Škola je namjenjena studentima koji su zainteresovani za fiziku visokih energija.

Period za prijavu za učešće u radu SSHEP 2018 traje od 12.4.2018. godine do 10.9.2018. godine. Prijavu, koja se treba sastojati od životopisa i pisma motivacije, kandidat treba predati putem web stranice SSHEP 2018 koja je dostupna na        https://indico.cern.ch/e/sshep2018

Predavači na SSHEP 2018 su

Claude Charlot, École Polytechnique

Sacha Davidson, IPNL

Daniel Denegri, CERN

Ludwik Dobrzynski, École Polytechnique

Ivica Puljak, University of Split

Andrea Romanino, SISSA

Vanina Ruhlmann-Kleider, CEA-Saclay & Irfu-SPP

Sva predavanja će biti na engleskom jeziku. Program