Skupština Kantona Sarajevo je na svojoj sjednici održanoj 04.04.2018. godine, donijela odluku da se akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću dodijeli javno priznanje Kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju nauke i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, kao i za naučna postignuća u teorijskoj fizici, i to:

Plaketa Kantona Sarajevo 


Svečana ceremonija dodjele priznanja održat će se u periodu obilježavanja manifestacije ''Dani Kantona'' od 02. do 09. maja ove godine, u Narodnom pozorištu, u utorak, 08.05.2018. godine sa početkom u 20:00 sati, na svečanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.