OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Plaketa KS

Skupština Kantona Sarajevo je na svojoj sjednici održanoj 04.04.2018. godine, donijela odluku da se akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću dodijeli javno priznanje Kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju nauke i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, kao i za naučna postignuća u teorijskoj fizici, i to:

Plaketa Kantona Sarajevo 


Svečana ceremonija dodjele priznanja održat će se u periodu obilježavanja manifestacije ''Dani Kantona'' od 02. do 09. maja ove godine, u Narodnom pozorištu, u utorak, 08.05.2018. godine sa početkom u 20:00 sati, na svečanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.