OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Teme i mentori završnih radova II ciklusa 2017/2018

Lista tema i mentora

Formular za prijau teme završnog rada II ciklusa

 

Poštovani kandidati,

 

dužni ste predati potpisane prijave u sekretarijatu Odsjeka za fiziku do 26.01.2018. godine.

Hvala.