OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještenje za studente usmjerenja Medicinska radijaciona fizika

Poštovani studenti,

u periodu 29 septembar–1. oktobar Udruženje radiologa u Federaciji BiH oganizira Kongres radiologa u Hotelu Holiday, Sarajevo. U nedjelju, 1. oktobra u 10:00 sati, održat će se predavanja na teme iz medicinske radijacijske fizike, a pozvani predavači će biti:
Elena De Ponti, Bolnica San Gerardo, Monza, Italija;
Armin Lagumdžija, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost;
Adnan Beganović, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;
Amra Skopljak-Beganović, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;
Mahira Redžić, Zavod za ispitivanje kvaliteta Mostar;
Lejla Čiva, Univerzitet SSST.
Svi studenti Odsjeka za fiziku su pozvani da učestvuju na nedjeljnoj sesiji Kongresa, bez plaćanja kotizacije. Nadamo se da ćete iskoristiti priliku da se upoznate sa aktuelnim temama u medicinskoj radijacijskoj fizici, te proširite svoja znanja u ovoj oblasti.

Srdačan pozdrav!

Poziv pdf.