Dragi studenti završne godine I i II ciklusa studija,
 
u prilogu su objavljene liste tema i mentora završnih radova I i II ciklusa studija.
Molimo da popunjen ZR1 obrazac predate u sekretarijat Odsjeka za fiziku, najkasnije do 20.1.2021. godine.