Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Hatidže Hindija će se održati 13.01.2021. godine sa početkom u 13:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.