Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Feđe Mastilovića će se održati 13.11.2020. u 15:00h u Sali 318 na Odsjeku za fiziku.