U sklopu simpozijuma Cultural collisions B&H u kome se radi o povezivanju nauke i umjetnosti a koji su inicirali prof. dr. Mirza Hadžimehmedović i prof. dr. Ivica Puljak, ovog petka (od 9:00-12:00h i od 15:00-18:00h) će se održati online predavanja na temu nastanka, evolucije i kraja svemira, kao i komunikacije u nauci i umjetnosti. Svi zainteresirani mogu učestvovati, samo se prethodno treba da registruju na:
Više informacija na