Poštovani studenti Odsjeka za fiziku,

Akademska 2020/21. godina na Univerzitetu u Sarajevu počinje u ponedjeljak 12.10.2020. godine.

Predviđeno je da nastava u zimskom semestru najvećim dijelom (predavanja i auditorne vježbe) bude implementirana kroz korištenje Office365 platforme, konkretno putem Microsoft Teams aplikacije.

U skladu s tim, u narednim danima ćete od predmetnih nastavnika na email dobiti pozivnice da se priključite predmetnim timovima. Potrebno je da prihvatite te pozivnice, da se registrujete na Office365 platformi (https://www.office.com/), te da instalirate Teams aplikaciju kako biste spremno dočekali prvu sedmicu nastave.

U prvoj sedmici nastave ćete sa predmetnim nastavnicima održati prve Teams sastanke u okviru kojih ćete biti detaljnije upoznati sa planom rada po pojedinim predmetima.