Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Amine Mević će se održati 02.10.2020. godine sa početkom u 11:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.