Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Herac Adina će se održati 02.10.2020. godine sa početkom u 14:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.