Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Damira Škrijelja će se održati 23.09.2020. godine sa početkom u 14:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.