OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Teme i mentori završnih radova II ciklusa 2017/2018

Lista tema i mentora

Formular za prijau teme završnog rada II ciklusa

 

Poštovani kandidati,

 

dužni ste predati ovjerene prijave u sekretarijatu Odsjeka za fiziku do 26.01.2018. godine.

Hvala.

Odbrana magistarskog rada - Sabaheta Mahmutović

Objava

Odbrana magistarskog rada - Kerim Hrvat

Objava

Teme i mentori za završni rad I ciklusa

Teme i mentori završnih radova I ciklusa akademske 2017./2018. godine.

Teme i mentori

Formular

Ispitni rokovi januar februar 2018 (stari sistem)

Ispitni rokovi

Raspored ispita za januar i februar 2017/2018

Raspored ispita

Termini konsultacija

Termini konsulacija