Raspored nastave za zimski semestar u akademskoj 2020./2021. godini

Termini konsultacija u akademskoj 2020/2021. godini za zimski semestar.

U prilogu je raspored nastave za zimski semestar 2020/2021.

Poštovani studenti Odsjeka za fiziku,

Akademska 2020/21. godina na Univerzitetu u Sarajevu počinje u ponedjeljak 12.10.2020. godine.

Predviđeno je da nastava u zimskom semestru najvećim dijelom (predavanja i auditorne vježbe) bude implementirana kroz korištenje Office365 platforme, konkretno putem Microsoft Teams aplikacije.

U skladu s tim, u narednim danima ćete od predmetnih nastavnika na email dobiti pozivnice da se priključite predmetnim timovima. Potrebno je da prihvatite te pozivnice, da se registrujete na Office365 platformi (https://www.office.com/), te da instalirate Teams aplikaciju kako biste spremno dočekali prvu sedmicu nastave.

U prvoj sedmici nastave ćete sa predmetnim nastavnicima održati prve Teams sastanke u okviru kojih ćete biti detaljnije upoznati sa planom rada po pojedinim predmetima.

 
 
 

Ispiti na Odsjeku za fiziku u dodatnom ispitnom terminu u septembarskom ispitnom roku će se održati u srijedu 07.10.2020. godine od 9:00 do 12:00h. Svi ispiti, osim praktičnih, će se održati u Amfiteatru Branko Galeb i Malom amfiteatru na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Aide Jusko će se održati 05.10.2020. godine sa početkom u 13:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Amine Mević će se održati 02.10.2020. godine sa početkom u 11:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Mubekira Kržalića će se održati 02.10.2020. godine sa početkom u 15:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.