Odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Ilhane Katkić obavit će se 19.06.2020. godine sa početkom u 10:00 sati u sali 318 na Odsjeku za fiziku.

Raspored polaganja ispita u ljetnom ispitnom roku za akademsku 2019./2020. godinu.

Raspored polaganja ispita za studente koji studiraju prema predbolonjskim principima.

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Belme Grebović obavit će se 16.06.2020. godine u 15:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.

Odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Adle Serdarević će se obaviti 11.06.2020. godine sa početkom u 10:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.

Raspored polaganja parcijalnih ispita u ljetnom semestru 2020. godine.

 

Dr. Admir Greljo će u srijedu 27.maja u 15:00 sati održati predavanje putem videolinka pod naslovom Gravitacioni talasi i porijeklo generacija elementarnih čestica.
Predavanje je namijenjeno studentima i uposlenicima Odsjeka za fiziku kao i drugim zainteresovanim a može se pratiti putem linka
(Meeting ID: 997 2790 3082)
 
Sažetak: 
Elementarne čestice koje čine svakodnevnu materiju nazivamo prvom generacijom. Sudarivači čestica, poput Velikog hadronskog sudarivača u CERN-u, su otkrili postojanje dvije dodatne generacije na visokim energijama. Porijeklo generacija elementarnih čestica je otvoreno pitanje u teorijskoj fizici. U ovom predavanju govorimo o novom pristupu ovom problemu koristeći stohastičko gravitaciono zračenje iz ranog Svemira. Predavanje je zasnovano na nedavno objavljenom istraživanju na presjeku kosmologije i fizike elementarnih čestica, Phys.Rev.Lett. 124 (2020) 17, 171802.
 

Rešad Kahvedžić, student II ciklusa studija Odsjeka za fiziku, smjer Teorijska fizika, uz preporuke prof. Dejana Miloševića i prof. Elvedina Hasovića, aplicirao je na doktorsku poziciju u Max Planck School of Photonics.

https://www.maxplanckschools.de/en/photonics

Nakon procesa selekcije kandidata (na maksimalno 20 pozicija prijavilo se 250 kandidata) kolega Kahvedžić je pozvan na razgovor (koji je trebao biti u Minhenu). Zbog korona virusa razgovor je otkazan i intervju je obavljen putem Zooma. Na intervjuu je kolega Kahvedžić ukratko predstavio svoj diplomski rad nakon čega je uslijedila diskusija sa ljudima koji su prisustvovali. Nekoliko dana nakon intervjua kolega Kahvedžić je dobio email u kojem su mu javili da je selekcioni komitet odlučio da će biti primljen i da bi ga u narednom periodu neko od ljudi koji su uključeni u ovu školu (MPSP Fellows) i kome je on kao kandidat interesantan trebao kontaktirati i ponuditi poziciju. Nakon toga mu se javila prof. Stefanie Gräfe i ponudila poziciju u svojoj grupi na Friedrich Schiller Univerzitetu u Jeni na šta je kolega Kahvedžić pristao.

Čestitamo kolegi Kahvedžiću i želimo mu puno uspjeha u daljem naučnom radu.

Na Osnivačkoj skupštini Matične sekcije inženjera elektronike, automatike i telekomunikacija za predsjednika je izabran dr. Edvin Škaljo, vanredni profesor Odsjeka za fiziku. Čestitamo profesoru Škalji na uspjehu a više informacija možete naći na linku
http://business-magazine.ba/2020/04/15/osnovana-sekcija-inzinjera-elektronike-automatike-telekomunikacija-ik-fbih/