OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

METGLASS radionica 2014

  • Štampa

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu u periodu od 25. do 28. septembra je održana radionica METGLASS - metalna stakla nekad i sad.  Cilj radionice je bio obnova i unapređenje naučne saradnje između Instituta za fiziku u Zagrebu i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Ovu naučnu saradnju su započeli prije više od trideset godina pokojni prof. dr. Egvin Girt sa Odsjeka za fiziku iz Sarajeva i dr. sc. Emil Babić i dr. sc. Boran Leontić sa Instituta za fiziku u Zagrebu na polju istraživanja metalnih stakala koja se u kontinuitetu do danas proizvode i ispituju u Laboratoriji za fiziku metala Odsjeka za fiziku.

Na radionici su se okupili istraživači sa prostora bivše Jugoslavije koji su svoje iskustvo i znanje u istraživanju metalnih stakala predstavili mlađim kolegama kao i studentima viših godina Odsjeka za fiziku.

Održano je ukupno 5 plenarnih i 14 pozivnih predavanja predavača sa sljedećih institucija:

  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb,
  • Institut za fiziku, Zagreb,
  • Department of Material Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge,
  • Metalurški fakultet, Sisak, Sveučilište u Zagrebu,
  • Metalurški institut Kemal Kapetanović, Univerzitet u Zenici,
  • Prirodnoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
  • Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu,
  • Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu.
  • Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera, Osijek.

Organizatori radionice su Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Institut za fiziku u Zagrebu i Prirodnoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, uz tehničku podršku Društva fizičara u BiH.