OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještenje za studente Farmaceutskog fakulteta

Obavještavaju se studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da će se prve laboratorijske vježbe iz predmeta Fizika održati naredne sedmice (03.03.2020. - 06.03.2020.) na prvom spratu Odsjeka za fiziku (laboratorije 105, 106 i 107). Na sljedećem linku možete pronaći potrebne informacije i uputstva za rad: http://www.pmf.unsa.ba/fizika/index.php/bs/nastavni-materijali/758-fizika-za-studente-farmaceutskog-fakulteta .

Teme završnih radova za I i II ciklus studija

Teme za prvi ciklus

Teme za drugi ciklus

Teme studenti mogu prijaviti od 14.01.2020. do 24.01.2020. Obrazac ZR1 za prijavu teme možete preuzeti sa linka.

Predavanja dr. Admira Grelje

Naš gostujući nastavnik i bivši student Admir Greljo, trenutno uposlenik CERN-a, održat će na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta niz predavanja:

17.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija s mladim istraživačima:
Naučno-istraživački rad

19.12.2019. u 13:00 (Veliki amfiteatar)
Popularno predavanje za srednjoškolce:
Kosmologija u presjeku s fizikom čestica

20.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija sa studentima: Fizika na CERN-u

24.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Okusa na LHC-u

26.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Gravitacioni talasi

27.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Higgsovog bozona

Poster se može otvoriti na linku.

Angažman dr. Admira Grelje je omogućen kroz aktivnost Prenos znanja iz dijaspore u BiH u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" - D4D koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Popularno predavanje za srednjoškolce

Na Odsjeku za fiziku će se 19.12.2019. u 13:00 održati popularno predavanje za srednjoškolce na temu "Kosmologija u presjeku s fizikom čestica". Predavač je naš bivši student, sada uposlenik CERN-a, Admir Greljo. U prilogu se nalazi plakat sa dodatnim informacijama.

Godišnji sastanak Alexander von Humboldt fondacije 2019

Akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću je 27. juna 2019. godine u palati Charlottenburg u Berlinu dodijeljena nagrada Georg Forster Research Award na Godišnjem skupu Alexander von Humboldt fondacije. Nagradu su mu zajedno uručili predsjednik Alexander von Humboldt fondacije prof. dr. Hans-Christian Pape i državni sekretar u Federalnom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj dr. Maria Flachsbarth. Na skupu je kancelarka Savezne Republike Njemačke dr. Angela Merkel održala uvodni govor, a prijem tim povodom je u parku palate Bellevue priredio predsjednik Njemačke dr. Frank-Walter Steinmeier.

Doprinos nauci studenata Odsjeka za fiziku

Otkriće Higgsovog bozona 2012. godine na Velikom hadronskom sudarivaču čestica (LHC-u) u CERN-u, potvrdilo je predviđanja Standardnog modela (SM) fizike elementarnih čestica. Dalja mjerenja osobina Higgsovog bozona imaju potencijal da ispituju fiziku izvan SM. Jedan od teorijskih formalizama za ova ispitivanja, tzv. Higgsove pseudo-opservable, je predložen u radu Eur.Phys.J. C75 (2015) 128, te prihvaćen od strane CMS i ATLAS kolaboracija.
U saradnji s fizičarima iz CMS kolaboracije, studenati našeg Odsjeka, Senad Isaković i Nudžeim Selimović (trenutno na ETH Zurich) pod mentorstvom doc. dr. Admira Grelje uradili su fenomenološku studiju određivanja Higgsovih pseudo-opservabli u slučaj raspada Higgsa u četiri leptona. Rad je nedavno objavljen u prestižnom žurnalu iz fizike visokih energija, JHEP 1810 (2018) 073, te između ostalog uključuje rezultate završnih radova spomenutih studenata našeg Odsjeka. U radu se govori o testiranju leptonske univerzalnosti, korisnim kinematičkim varijablama, te se predlažu nove strategije mjerenja.

Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu

Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da dodijeli Nobelovu nagradu za fiziku za 2018. godinu za inovativne izume u oblasti laserske fizike. Polovinu nagrade dobio je Arthur Ashkin iz Bell laboratories, Holmdel, USA, a drugu polovinu nagrade dijele Gérard Mourou sa École Polytechnique, Palaiseau, France i University of Michigan, Ann Arbor, USA, i Donna Strickland sa University of Waterloo, Canada. Arthur Ashkin je dobio nagradu za optičke hvataljke i njihovu primjenu na biološke sisteme, a Gérard Mourou i Donna Strickland za njihov metod generisanja ultrakratkih optičkih pulseva velikog intenziteta.

 

Opširnije: Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu