OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Posjeta CERN-u

Na inicijativu profesora Daniela Denegrija iz CERN-a, ove godine je šest srednjoskolskih profesora fizike iz BiH zajedno sa svojim kolegama iz Hrvatske posjetilo CERN. Ideja se rodila na prošlogodišnjem SSHEP-u.

Opširnije: Posjeta CERN-u

Prijava ispita u junsko-julskom roku

Rok za prijavu ispita

Uspjeh studenata fizike na Online Physics Brawl takmičenju

Na međunarodnom online takmičenju iz fizike pod nazivom Online Physics Brawl koje svake godine organizuje Institut za teorijsku fiziku na Charles univerzitetu u Pragu u saradnji sa Odsjekom za primijenjenu matematiku i sa ministarstvom obrazovanja, sporta i mladih Češke Republike, grupa studenata sa našeg Odsjeka je osvojila 3. mjesto od ukupno 250 timova. Članovi tima pod nazivom PMF bili su Abdulah Jašarević (III godina), Senad Isaković (IV godina), Nudžeim Selimović (IV godina), Emir Karadža (IV godina) i Arman Korajac (IV godina).

Online Physics Brawl je takmičenje koje traje 3 sata, a cilj je da tim za što kraće vrijeme uradi što veći broj zadataka. Tačnom izradom jednog zadatka, tim dobija novi zadatak za rješavanje. Zadaci su uglavnom iz opće fizike, odnosno mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, optike, specijalne teorije relativnosti i dr. Pregled rezultata dostupan je na web site-u http://online.fyziklani.cz/en/stats/detail


Čestitamo našim studentima na ostvarenom uspjehu.

Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Studenti odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta sa III i IV godine su u petak, 16.12.2016. godine posjetili Institut za fiziku i institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u pratnji profesorice doc.dr. Maje Đekić. Cilj ove posjete je bilo upoznavanje sa modernim eksperimentalnim metodama koje se koriste u oblastima fizike kojima se naučnici na ovim institutima bave.
Uvodno predavanje o Institutu za fiziku održao je direktor dr. Slobodan Milošević. Studenti su obišli laboratorij za ultra hladne atome, laboratorij za femtosekundnu spektroskopiju, laboratorij za fiziku površina, AFM laboratorij, laboratorij za CVD sintezu, laboratorij za kriogenska istraživanja i laboratorij za fiziku hladne plazme. Tokom obilaska, studenti su slušali o istraživačkom radu naučnika, budućim projektima i idejama koje planiraju realizirati te kroz diskusiju i pitanja saznali više o radu laboratorija kao i samih uređaja koje naučnici koriste u svoje istraživačke svrhe (femtosekundni laser, ATM, STM, ukapljivač helijuma i mnoge druge). Također, naglašena je primjena svih ovih tehnika u drugim naučnim disciplinama kao i uloga fizike u svim interdisciplinarnim istraživanjima.

Opširnije: Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Dvije srebrene medalje i pohvala za bh. tim na IPhO 2016

Predstavnici Bosne i Hercegovine na 47. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja se ove godine održava u Švicarskoj osvojili su dvije srebrene medalje i jednu pohvalu. Učenici Bahrudin Trbalić i Nermedin Džeković osvojili su srebrenu medalju dok je Dženan Devedžić osvojio pohvalu. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u Indiji (srebrena i bronzana medalja, te dvije pohvale), ovo je najbolji uspjeh mladih fizičara iz BiH na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike od 1997. godine.

Na Olimpijadi je učestvovalo 450 učenika iz 90 država svijeta. Voditelji bh. tima bili su prof.dr. Rajfa Musemić, te studenti Odsjeka za fiziku Selver Pepić i Nudžeim Selimović.

Bahrudin Trbalić nastavlja svoje školovanje na MIT-u u SAD-u, dok je Nermedin Džeković budući student Odsjeka za fiziku.

Arneli Selimović dodjeljena sredstva iz fonda "Akademik Edhem Čamo"

ASelimovicJučer u prostorijama Univerziteta u Sarajevu uručene su odluke o dodjeli sredstava iz fonda ''Akademik Edhem Čamo''. Sredstva se dodjeljuju za devet samostalnih i grupnih projekata i to za podršku studentskim naučnoistraživačkim radovima, projektima, umjetničkim ostvarenjima i drugim oblicima studentskog stvaralaštva na UNSA, kao i za izuzetan uspjeh studenta ili grupe studenata u predstavljanju Univerziteta, javnom nastupu ili djelovanju. Među odobrenim projektima je i projekat Arnele Selimović, studentice II ciklusa na Odsjeku za fiziku. Projekat pod nazivom ''Visokoentropijske legure'' će se provesti na Institutu za fiziku u Zagrebu pod mentorstvom doc. dr. Maje Đekić i dr. Damira Starešinića.

Opširnije: Arneli Selimović dodjeljena sredstva iz fonda "Akademik Edhem Čamo"

U Sarajevu održano 21. Federalno takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 16. aprila 2016. godine održano je 21. Federalno takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola. Takmičenje je otvorio akademik prof. dr. Dejan Milošević. Od ukupno 130 učenika koji su uzeli učešće, najbolje rezultate su postigli:

 Grupa A (mehanika i termodinamika)

 1. Tarik Čorbo, Međunarodna srednja škola Sarajevo,
 2. Ajdin Arnautović iz Elektrotehnička škola Sarajevo,
 3. Emina Smajlović, Druga gimnazija Sarajevo.

Grupa B (elektromagnetizam, oscilacije i talasi)

 1. Dinno Koluh, Unsko-sanski koledž Bihać,
 2. Lejla Hrustemović, Međunarodna srednja škola Sarajevo,
 3. Davor Bokan, Treća gimnazija Sarajevo.

Grupa C (atomska fizika i optika)

 1. Kenan Saračević, Međunarodna srednja škola Sarajevo,
 2. Kanita Lemeš, Gimnazija „Visoko“ Visokog,
 3. Dženana Šabović, Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo.

Grupa D (cjelokupna fizika)

 1. Bahrudin Trbalić, Međunarodna srednja škola Tuzla,
 2. Nermedin Džeković, Međunarodna srednja škola Sarajevo,
 3. Dženan Devedžić, Gimnazije „dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica.

Opširnije: U Sarajevu održano 21. Federalno takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola