OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Posjeta Koledžu ujedinjenog svijeta u Mostaru

U srijedu, 05. juna 2013. godine studenti treće godine studija fizike-nastavnički smjer bili su u jednodnevnoj posjeti Koledžu ujedinjenog svijeta u Mostaru (United World College/UWC). U okviru nastave Fizike okoliša studenti su se upoznali na koji način učenici koledža bolje razumiju pojave u okolišu, rješavaju neke probleme i primjenjuju znanja iz fizike kroz eksperimente i projekte o okolišu. U Mostaru su studenti mogli vidjeti kako se koristi energija vode za proizvodnju električne energije u BiH, ali i ljepotama grada i rijeke Neretve.

Prvo izdanje udžbenika "Simetrije u fizici" autora doc. dr. Ilje Doršnera

SIMETRIJE U FIZICI

Svako od nas, na osnovu vlastitih percepcija prostora i vremena, osjeća prisustvo simetrija u fizikalnim sistemima koji nas okružuju. Najnovija istraživanja nam nalažu da su sve četiri fundamentalne sile za koje znamo — elektromagnetne, slabe, jake i gravitacione — upravo utemeljene na jednostavnim pravilima koja diktiraju simetrije. Štoviše, izgleda da je upravo narušavanje simetrija odgovorno za masu elektrona, superprovodnost, postojanje masivnih prenosnika slabih i jakih interakcija... Jezik koji na adekvatan način može da opiše simetrije i njihovo narušavanje se naziva teorija grupa. Udžbenik Simetrije u fizici je upravo namijenjen studentima koji se po prvi put susreću sa tim jezikom. Iskustvo nalaže da je studentima najkorisnije da se prvo upoznaju sa teorijom reprezentacija grupa. To je navelo autora — Ilju Doršnera — da uvede najvažnije pojmove teorije grupa kroz pitanja vezana za prirodu ponašanja njihovih reprezentacija u formi pristupačnoj studentima.

Studenti druge godine studija fizike u posjeti „Zrak“ Holdingu

U četvrtak, 25. aprila 2013. godine grupa od 25 studenata druge godine studija fizike, u okviru programskih obaveza u predmetu Optika, bila je u posjeti „Zrak“ Holdingu, koji pripada vodećoj optičarskoj industriji u regionu. Studenti su obišli proizvodne kapacitete gdje su mogli vidjeti neke od brojnih aktivnosti iz područja profesionalne optike, koje se mogu sresti u „Zraku“.

 

Dan otvorenih vrata Odsjeka za fiziku 2013

Dana 19. aprila 2013. godine Odsjek za fiziku organizovao je Dan otvorenih vrata na kojem su učenici iz srednjih i osnovnih škola zajedno sa svojim profesorima i nastavnicima imali priliku slušati zanimljiva predavanja na temu:

  • Tamni svemir
  • Putovanje brzinom svjetlosti
  • Eksperimenti sa lahko pristupačnim materijalima
  • Atofizika
  • Teleportacija i kvantno sprezanje

Za goste je takođe organizovan obilazak laboratorija tokom kojeg su studenti Odsjeka za fiziku demonstrirali neke od zanimljivih eksperimenata kao što su Thomsonovog eksperiment, difrakcija svjetlosti na pukotini, difrakcija elektrona na kristalnoj rešetki, atomski spektri i dr.

 

Opširnije: Dan otvorenih vrata Odsjeka za fiziku 2013

Posjeta Institutu za fiziku u Zagrebu

Dana 22. marta 2013. godine studenti i nekoliko uposlenika Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu posjetili su Institut za fiziku u Zagrebu te prisustvovali Danu otvorenih vrata. U sklopu posjete su prisustvovali popularnim predavanjima te obišli laboratorije Instituta.

 

Student Selver Pepić plasirao se na Svjetsku Olimpijadu iz fizike

Selver Pepić, student I ciklusa studija fizike kvalificirao se na drugu po redu World Physics Olympiad (Wopho) koja će se održati u Indoneziji, od 28. decembra 2012. do 3. januara 2013. godine.

Za razliku od Međunarodne olimpijade iz fizike (IPho) na kojoj se takmiče srednjoškolci iz svih država svijeta, Wopho je takmičenje između pojedinaca, tako da broj učesnika koji dolaze iz iste države nije ograničen. Kandidati koji izraze želju za učešće na Wopho moraju tokom nekoliko mjeseci intenzivno raditi na rješavanju ponuđenih problema, kako iz teorijske, tako i iz eksperimentalne fizike. Na osnovu ostvarenih bodova, kandidati koji zadovolje kriterije pozivaju se na učešće na finalnom takmičenju koje se održava u Indoneziji. 

Više informacija o takmičenju možete pronaći ovdje. 

Workshop on Intense Fields and Attosecond Science

Prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor Odsjeka za fiziku, je održao predavanje pod nazivom “High-order atomic and molecular processes in intense fields” u sklopu radionice  Workshop on Intense Fields and Attosecond Science koja se održala na Odsjeku za fiziku i astronomiju, Aarhus University, Danska, dana 6. septembra 2012. godine.

Prof. dr. Dejan Milošević - član komisije (oponent) za odbranu doktorske disertacije u Danskoj

Profesor Dejan MIlošević, redovni profesor Odsjeka za fiziku, je bio član komisije (oponent) za odbranu doktorske disertacije kandidata Adama Etchesa (“High-order harmonic generation from polar molecules”). Odbrana je održana 7. septembra 2012. god. u Physics Lecture Theatre, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University, Danska.