OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Dan otvorenih vrata Odsjeka za fiziku 2014

Dan otvorenih vrata 2014 poster

Dana 8. maja 2014. godine Odsjek za fiziku je po drugi put organizovao manifestaciju Dan otvorenih vrata na kojoj je učestvovalo oko 130 učenika iz 12 različitih srednjih i osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Opširnije: Dan otvorenih vrata Odsjeka za fiziku 2014

Donacija biblioteci Odsjeka za fiziku

Biblioteka Odsjeka za fiziku je u 2013. godini i početkom 2014. godine postala bogatija za nekoliko svjetski poznatih udžbenika na engleskom jeziku zahvaljujući podršci Swiss National Science Foundation (SNSF). Novi udžbenici koji su dostupni studentima su

  • An Introduction to Quantum Field Theory (autori: Michael E. Peskin i Daniel V. Schroeder)
  • Lie Algebras In Particle Physics: from Isospin To Unified Theories (autor: Howard Georgi)
  • Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing (autori: William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling i Brian P. Flannery)
  • Mathematical Methods for Physicists (autor: George Arfken)
  • Introduction to Quantum Mechanics (autor: David J. Griffiths).

Studentica Ajla Lejlić primljena na dvomjesečni boravak na CERN-u

Studentica pete godine Odsjeka za fiziku, Ajla Lejlić, primljena je na dvomjesečni boravak na CERN-u u okviru Summer Student Programme 2014.

Više informacija o samom programu možete naći putem slijedećeg linka:
 
http://home.web.cern.ch/students-educators/summer-student-programme
 
Želimo kolegici Lejlić uspješan i lijep boravak na CERN-u.

Učešće BH srednjoškolaca i studenata na Online Physics Brawl takmičenju

Online Physics Brawl je godišnje online takmičenje iz fizike kojeg organizuje Matematičko - fizički fakulet Karlovog Univerziteta u Pragu. Takmičenje traje 3 sata, tokom kojih svaki tim treba riješiti što više kratkih problema iz raznih oblasti fizike, uglavnom iz oblasti mehanike, termodinamike, elektromagnetizma i optike.

Opširnije: Učešće BH srednjoškolaca i studenata na Online Physics Brawl takmičenju

Intervju prof. dr. Dejana Miloševića za časopis Novo vrijeme

Za Novo vrijeme akademik Milošević govori o uspješnoj, nedavno popunjenoj, studentskoj kvoti na Odsjeku za fiziku, o problemima u bh. obrazovanju, podobnosti i nestručnosti kadrova, budućoj upotrebi lasera u praksi itd. Pripremajući se za ovaj intervju, autor ovih redaka nije ni slutio da će se susresti s biografijom koju je teško i pročitati, a pogotovo detaljno proučiti.

 

Opširnije: Intervju prof. dr. Dejana Miloševića za časopis Novo vrijeme

Značaj fizike za ekonomiju Evrope

Evropsko fizikalno društvo (European Physical Society) nedavno je objavilo istraživanje pod nazivom Značaj fizike za ekonomiju Evrope koje pokazuje veliko učešće privrednih grana baziranih na fizici u doprinosu privrede Evrope.

Istraživanje obuhvata period 2007.-2010. godina i uključuje države članice Evropske unije sa Norveškom i Švicarskom. Cilj istraživanja jeste da se dobiju odgovori na pitanja kao što su

  • Koliki je značaj i udio grana privrede baziranih na fizici u evropskoj ekonomiji?
  • Da li je potrebno i dalje održavati isti nivo investiranja u fiziku ili taj nivo mora rasti?

Ukratko ćemo navesti samo nekoliko značajnih zaključaka ovog istraživanja. U navedenom razdoblju ova grana privrede generisala je preko 14% od ukupnih prihoda evropske ekonomije, što je više od građevinarstva i trgovine zajedno. Takođe, u istom periodu, broj poslova u ovoj privrednoj grani premašuje 15 miliona po godini, što je više od 13% od ukupnog broja poslova u Evropi. Proizvodi i usluge bazirane na fizici u 2008. godini imali su udjela u izvozu Evrope sa preko 35%.

Sudeći prema ovom izvještaju fizičari imaju budućnost u Evropi.

Potpuni izvještaj možete pročitati ovdje.

Doc. dr. Ilja Doršner u bazi Google Scholar

iljd google scholar 2013

Ilja Doršner, docent Odsjeka za fiziku Univerziteta u Sarajevu, je prema evidenciji koju vodi baza podataka Google scholar sredinom juna 2013. godine prešao prag od 1000 citacija za svoje naučne radove koji su objavljeni u prestižnim svjetskim časopisima. Trenutačni h-index docenta Doršnera je 17.

Dr. sc. Maja Đekić održala seminar na Institutu za fiziku u Zagrebu

PROIZVODNJA I KARAKTERIZACIJA TANKIH FILMOVA KVAZI-JEDNODIMENZIONALNIH SISTEMA SA VALOVIMA GUSTOĆE NABOJA

U ovom seminaru je predstavljeno opsežno istraživanje tankih filmova kalijeve plave bronce (K0.3MoO3) koji su prvi put proizvedeni metodom pulsne laserske depozicije (PLD) i karakterizirani pomoću različitih standardnih tehnika kao što su UV-vis spektroskopija, TOF-ERDA, XRD, AFM, SEM, femtosekundna vremenski razlučiva spektroskopija (fs-TRs) i električni transport. Općenito, K0.3MoO3 predstavlja prototip sistema sa valovima gustoće naboja (VGN). Sistemi sa VGN-om kao tipom nestabilnosti uslijed veze elektron-rešetka koji se obično susreću u kvazi-jednodimenzionalnim materijalima (k-1D) su dobro poznati i opisani u kristalima, ali uslijed efekata smanjenja dimenzionalnosti VGN filmovi omogućavaju proučavanje fizikalnih svojstava ovih sistema na mezo i mikro skalama. S druge strane, izuzetne osobine VGN sistema kao što su ogromna dielektrična konstanta, nelinearni transport, memorijski efekti, neobične elektro-mehaničke i termoelektrične osobine su od konceptualnog značaja za mogućnost primjene tankih filmova. Analiza eksperimentalnih rezultata pokazala je da se filmovi sastoje od nano-kristaličnih zrna kalijeve plave bronce, a fs-TRs i mjerenja električnog transporta su omogućila detekciju faznog prijelaza ujedno ukazujući da je temperatura prijelaza (Tp) u VGN osnovno stanje za nekih 30 K niža u filmu nego u kristalu.