OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Teme završnih radova za I i II ciklus studija

Teme za prvi ciklus

Teme za drugi ciklus

Teme studenti mogu prijaviti od 14.01.2020. do 24.01.2020. Obrazac ZR1 za prijavu teme možete preuzeti sa linka.