Naš gostujući nastavnik i bivši student Admir Greljo, trenutno uposlenik CERN-a, održat će na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta niz predavanja:

17.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija s mladim istraživačima:
Naučno-istraživački rad

19.12.2019. u 13:00 (Veliki amfiteatar)
Popularno predavanje za srednjoškolce:
Kosmologija u presjeku s fizikom čestica

20.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija sa studentima: Fizika na CERN-u

24.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Okusa na LHC-u

26.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Gravitacioni talasi

27.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Higgsovog bozona

Poster se može otvoriti na linku.

Angažman dr. Admira Grelje je omogućen kroz aktivnost Prenos znanja iz dijaspore u BiH u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" - D4D koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.