OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Uspjeh studenata fizike na Online Physics Brawl takmičenju

Na međunarodnom online takmičenju iz fizike pod nazivom Online Physics Brawl koje svake godine organizuje Institut za teorijsku fiziku na Charles univerzitetu u Pragu u saradnji sa Odsjekom za primijenjenu matematiku i sa ministarstvom obrazovanja, sporta i mladih Češke Republike, grupa studenata sa našeg Odsjeka je osvojila 3. mjesto od ukupno 250 timova. Članovi tima pod nazivom PMF bili su Abdulah Jašarević (III godina), Senad Isaković (IV godina), Nudžeim Selimović (IV godina), Emir Karadža (IV godina) i Arman Korajac (IV godina).

Online Physics Brawl je takmičenje koje traje 3 sata, a cilj je da tim za što kraće vrijeme uradi što veći broj zadataka. Tačnom izradom jednog zadatka, tim dobija novi zadatak za rješavanje. Zadaci su uglavnom iz opće fizike, odnosno mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, optike, specijalne teorije relativnosti i dr. Pregled rezultata dostupan je na web site-u http://online.fyziklani.cz/en/stats/detail


Čestitamo našim studentima na ostvarenom uspjehu.