Dana 21.03.2015. godine je u prostorijama Burch univerziteta na Ilidži održano XX kantonalno takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola. Ovo takmičenje se uprkos brojnim finansijskim i birokratskim problemima održavalo dugi niz godina. Da to i dalje bude tako pobrinula se Međunarodna srednja škola u saradnji sa Pepić Selverom, Selimović Nudžeimom i Isaković Senadom, studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Naime, prvi put u historiji ovog takmičenja studenti su bili zaduženi za kompletnu organizaciju i realizaciju takmičenja koje se bez njihovog doprinosa vjerovatno ne bi moglo ni održati. Međutim, svjesni koliko je jedna ovakva manifestacija bitna za fiziku, ne samo u kantonu nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, oni su dali sve od sebe da se ona održi, te su tako obradovali 150 učesnika. Na kraju nam ne preostaje ništa drugo nego da se zahvalimo ovim studentima kao i ostalim ljudima dobre volje koji su smogli snage da na sebe preuzmu ovu ogromnu odgovornost, te da se nadamo da će ova dugogodišnja tradicija biti nastavljena i dalje kao i da će joj pažnju posvetiti oni ljudi koji su po svojim zaduženjima odgovorni za nju.

Rezultate takmičenja kao i zadatke sa rješenjima možete pogledati ovdje.

Supervizori za XX kantonalno takmičenje iz fizike:

  • Grupa A1 - Mehanika itermodinamika - Selver Pepić i Adnan Mašić
  • Grupa B - Elektromagnetizam, oscilacije i talasi - Amra Salčinović Fetić i Benjamin Fetić
  • Grupa A3 - Mehanika i termodinamika -  Adnan Mašić i Selver Pepić
  • Grupa C - Atomska fizika i optika - Elvedin Hasović

Članovi komisija za pregledanje zadataka:

  • Grupa A1 - Suada Dervišbegović, Selver Pepić, Enisa Kozlić, Alisa Ramić
  • Grupa B -  Dževdeta Dervić, Armina Kafedžić-Briga, Benjamin Fetić
  • Grupa A3 - Jasmina Baluković, Adnan Mašić, Dževada Abaza, Dino Habibović
  • Grupa C - Elvedin Hasović, Džana Salibašić, Amra Salčinović Fetić, Arman Kohnić