Obavještavaju se studenti da će se u iduća dva roka u mjesecu julu (popravni i dodatni) ispiti iz sljedećih predmeta održati online:

- Uvod u računare za fizičare II

- Oscilacije, talasi i osnove termodinamike

 

- Uvod u atomsku fiziku

 

- Specijalna teorija relativnosti

- Fizika čvrstog stanja I

 

- Viši fizikalni praktikum II

- Metrologija jonizirajućeg zračenja

- Razvoj moderne teorijske fizike

- Medicinska radijaciona fizika II

- Uređaji za dobivanje slike u med. fizici

- Fizika poluprovodnika I

 

- Fizika čvrstog stanja II (apsolventski rok)

- Viši fizikalni praktikum I (apsolventski rok)

 

Termini ostaju isti kao oni naznačeni u rasporedu polaganja ispita, osim ako nije drugačije dogovoreno sa predmetnim profesorom.

Molimo studente da se za sva pitanja oko održavanja ispita obrate predmetnim profesorima i asistentima.

Obavještavaju se studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da će se prve laboratorijske vježbe iz predmeta Fizika održati naredne sedmice (03.03.2020. - 06.03.2020.) na prvom spratu Odsjeka za fiziku (laboratorije 105, 106 i 107). Na sljedećem linku možete pronaći potrebne informacije i uputstva za rad: http://www.pmf.unsa.ba/fizika/index.php/bs/nastavni-materijali/758-fizika-za-studente-farmaceutskog-fakulteta .

Teme za prvi ciklus

Teme za drugi ciklus

Teme studenti mogu prijaviti od 14.01.2020. do 24.01.2020. Obrazac ZR1 za prijavu teme možete preuzeti sa linka.

Naš gostujući nastavnik i bivši student Admir Greljo, trenutno uposlenik CERN-a, održat će na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta niz predavanja:

17.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija s mladim istraživačima:
Naučno-istraživački rad

19.12.2019. u 13:00 (Veliki amfiteatar)
Popularno predavanje za srednjoškolce:
Kosmologija u presjeku s fizikom čestica

20.12.2019. u 14:00 (Biblioteka)
Diskusija sa studentima: Fizika na CERN-u

24.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Okusa na LHC-u

26.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Gravitacioni talasi

27.12.2019. u 14:00 (Svečana sala)
Predavanje: Fizika Higgsovog bozona

Poster se može otvoriti na linku.

Angažman dr. Admira Grelje je omogućen kroz aktivnost Prenos znanja iz dijaspore u BiH u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" - D4D koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Na Odsjeku za fiziku će se 19.12.2019. u 13:00 održati popularno predavanje za srednjoškolce na temu "Kosmologija u presjeku s fizikom čestica". Predavač je naš bivši student, sada uposlenik CERN-a, Admir Greljo. U prilogu se nalazi plakat sa dodatnim informacijama.

Akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću je 27. juna 2019. godine u palati Charlottenburg u Berlinu dodijeljena nagrada Georg Forster Research Award na Godišnjem skupu Alexander von Humboldt fondacije. Nagradu su mu zajedno uručili predsjednik Alexander von Humboldt fondacije prof. dr. Hans-Christian Pape i državni sekretar u Federalnom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj dr. Maria Flachsbarth. Na skupu je kancelarka Savezne Republike Njemačke dr. Angela Merkel održala uvodni govor, a prijem tim povodom je u parku palate Bellevue priredio predsjednik Njemačke dr. Frank-Walter Steinmeier.

Otkriće Higgsovog bozona 2012. godine na Velikom hadronskom sudarivaču čestica (LHC-u) u CERN-u, potvrdilo je predviđanja Standardnog modela (SM) fizike elementarnih čestica. Dalja mjerenja osobina Higgsovog bozona imaju potencijal da ispituju fiziku izvan SM. Jedan od teorijskih formalizama za ova ispitivanja, tzv. Higgsove pseudo-opservable, je predložen u radu Eur.Phys.J. C75 (2015) 128, te prihvaćen od strane CMS i ATLAS kolaboracija.
U saradnji s fizičarima iz CMS kolaboracije, studenati našeg Odsjeka, Senad Isaković i Nudžeim Selimović (trenutno na ETH Zurich) pod mentorstvom doc. dr. Admira Grelje uradili su fenomenološku studiju određivanja Higgsovih pseudo-opservabli u slučaj raspada Higgsa u četiri leptona. Rad je nedavno objavljen u prestižnom žurnalu iz fizike visokih energija, JHEP 1810 (2018) 073, te između ostalog uključuje rezultate završnih radova spomenutih studenata našeg Odsjeka. U radu se govori o testiranju leptonske univerzalnosti, korisnim kinematičkim varijablama, te se predlažu nove strategije mjerenja.