OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Doprinos nauci studenata Odsjeka za fiziku

Otkriće Higgsovog bozona 2012. godine na Velikom hadronskom sudarivaču čestica (LHC-u) u CERN-u, potvrdilo je predviđanja Standardnog modela (SM) fizike elementarnih čestica. Dalja mjerenja osobina Higgsovog bozona imaju potencijal da ispituju fiziku izvan SM. Jedan od teorijskih formalizama za ova ispitivanja, tzv. Higgsove pseudo-opservable, je predložen u radu Eur.Phys.J. C75 (2015) 128, te prihvaćen od strane CMS i ATLAS kolaboracija.
U saradnji s fizičarima iz CMS kolaboracije, studenati našeg Odsjeka, Senad Isaković i Nudžeim Selimović (trenutno na ETH Zurich) pod mentorstvom doc. dr. Admira Grelje uradili su fenomenološku studiju određivanja Higgsovih pseudo-opservabli u slučaj raspada Higgsa u četiri leptona. Rad je nedavno objavljen u prestižnom žurnalu iz fizike visokih energija, JHEP 1810 (2018) 073, te između ostalog uključuje rezultate završnih radova spomenutih studenata našeg Odsjeka. U radu se govori o testiranju leptonske univerzalnosti, korisnim kinematičkim varijablama, te se predlažu nove strategije mjerenja.

Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu

Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da dodijeli Nobelovu nagradu za fiziku za 2018. godinu za inovativne izume u oblasti laserske fizike. Polovinu nagrade dobio je Arthur Ashkin iz Bell laboratories, Holmdel, USA, a drugu polovinu nagrade dijele Gérard Mourou sa École Polytechnique, Palaiseau, France i University of Michigan, Ann Arbor, USA, i Donna Strickland sa University of Waterloo, Canada. Arthur Ashkin je dobio nagradu za optičke hvataljke i njihovu primjenu na biološke sisteme, a Gérard Mourou i Donna Strickland za njihov metod generisanja ultrakratkih optičkih pulseva velikog intenziteta.

 

Opširnije: Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu

Posjeta CERN-u

Na inicijativu profesora Daniela Denegrija iz CERN-a, ove godine je šest srednjoskolskih profesora fizike iz BiH zajedno sa svojim kolegama iz Hrvatske posjetilo CERN. Ideja se rodila na prošlogodišnjem SSHEP-u.

Opširnije: Posjeta CERN-u

Prijava ispita u junsko-julskom roku

Rok za prijavu ispita

Uspjeh studenata fizike na Online Physics Brawl takmičenju

Na međunarodnom online takmičenju iz fizike pod nazivom Online Physics Brawl koje svake godine organizuje Institut za teorijsku fiziku na Charles univerzitetu u Pragu u saradnji sa Odsjekom za primijenjenu matematiku i sa ministarstvom obrazovanja, sporta i mladih Češke Republike, grupa studenata sa našeg Odsjeka je osvojila 3. mjesto od ukupno 250 timova. Članovi tima pod nazivom PMF bili su Abdulah Jašarević (III godina), Senad Isaković (IV godina), Nudžeim Selimović (IV godina), Emir Karadža (IV godina) i Arman Korajac (IV godina).

Online Physics Brawl je takmičenje koje traje 3 sata, a cilj je da tim za što kraće vrijeme uradi što veći broj zadataka. Tačnom izradom jednog zadatka, tim dobija novi zadatak za rješavanje. Zadaci su uglavnom iz opće fizike, odnosno mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, optike, specijalne teorije relativnosti i dr. Pregled rezultata dostupan je na web site-u http://online.fyziklani.cz/en/stats/detail


Čestitamo našim studentima na ostvarenom uspjehu.

Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Studenti odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta sa III i IV godine su u petak, 16.12.2016. godine posjetili Institut za fiziku i institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u pratnji profesorice doc.dr. Maje Đekić. Cilj ove posjete je bilo upoznavanje sa modernim eksperimentalnim metodama koje se koriste u oblastima fizike kojima se naučnici na ovim institutima bave.
Uvodno predavanje o Institutu za fiziku održao je direktor dr. Slobodan Milošević. Studenti su obišli laboratorij za ultra hladne atome, laboratorij za femtosekundnu spektroskopiju, laboratorij za fiziku površina, AFM laboratorij, laboratorij za CVD sintezu, laboratorij za kriogenska istraživanja i laboratorij za fiziku hladne plazme. Tokom obilaska, studenti su slušali o istraživačkom radu naučnika, budućim projektima i idejama koje planiraju realizirati te kroz diskusiju i pitanja saznali više o radu laboratorija kao i samih uređaja koje naučnici koriste u svoje istraživačke svrhe (femtosekundni laser, ATM, STM, ukapljivač helijuma i mnoge druge). Također, naglašena je primjena svih ovih tehnika u drugim naučnim disciplinama kao i uloga fizike u svim interdisciplinarnim istraživanjima.

Opširnije: Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Dvije srebrene medalje i pohvala za bh. tim na IPhO 2016

Predstavnici Bosne i Hercegovine na 47. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja se ove godine održava u Švicarskoj osvojili su dvije srebrene medalje i jednu pohvalu. Učenici Bahrudin Trbalić i Nermedin Džeković osvojili su srebrenu medalju dok je Dženan Devedžić osvojio pohvalu. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u Indiji (srebrena i bronzana medalja, te dvije pohvale), ovo je najbolji uspjeh mladih fizičara iz BiH na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike od 1997. godine.

Na Olimpijadi je učestvovalo 450 učenika iz 90 država svijeta. Voditelji bh. tima bili su prof.dr. Rajfa Musemić, te studenti Odsjeka za fiziku Selver Pepić i Nudžeim Selimović.

Bahrudin Trbalić nastavlja svoje školovanje na MIT-u u SAD-u, dok je Nermedin Džeković budući student Odsjeka za fiziku.