OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Godišnji sastanak Alexander von Humboldt fondacije 2019

Akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću je 27. juna 2019. godine u palati Charlottenburg u Berlinu dodijeljena nagrada Georg Forster Research Award na Godišnjem skupu Alexander von Humboldt fondacije. Nagradu su mu zajedno uručili predsjednik Alexander von Humboldt fondacije prof. dr. Hans-Christian Pape i državni sekretar u Federalnom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj dr. Maria Flachsbarth. Na skupu je kancelarka Savezne Republike Njemačke dr. Angela Merkel održala uvodni govor, a prijem tim povodom je u parku palate Bellevue priredio predsjednik Njemačke dr. Frank-Walter Steinmeier.

Doprinos nauci studenata Odsjeka za fiziku

Otkriće Higgsovog bozona 2012. godine na Velikom hadronskom sudarivaču čestica (LHC-u) u CERN-u, potvrdilo je predviđanja Standardnog modela (SM) fizike elementarnih čestica. Dalja mjerenja osobina Higgsovog bozona imaju potencijal da ispituju fiziku izvan SM. Jedan od teorijskih formalizama za ova ispitivanja, tzv. Higgsove pseudo-opservable, je predložen u radu Eur.Phys.J. C75 (2015) 128, te prihvaćen od strane CMS i ATLAS kolaboracija.
U saradnji s fizičarima iz CMS kolaboracije, studenati našeg Odsjeka, Senad Isaković i Nudžeim Selimović (trenutno na ETH Zurich) pod mentorstvom doc. dr. Admira Grelje uradili su fenomenološku studiju određivanja Higgsovih pseudo-opservabli u slučaj raspada Higgsa u četiri leptona. Rad je nedavno objavljen u prestižnom žurnalu iz fizike visokih energija, JHEP 1810 (2018) 073, te između ostalog uključuje rezultate završnih radova spomenutih studenata našeg Odsjeka. U radu se govori o testiranju leptonske univerzalnosti, korisnim kinematičkim varijablama, te se predlažu nove strategije mjerenja.

Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu

Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da dodijeli Nobelovu nagradu za fiziku za 2018. godinu za inovativne izume u oblasti laserske fizike. Polovinu nagrade dobio je Arthur Ashkin iz Bell laboratories, Holmdel, USA, a drugu polovinu nagrade dijele Gérard Mourou sa École Polytechnique, Palaiseau, France i University of Michigan, Ann Arbor, USA, i Donna Strickland sa University of Waterloo, Canada. Arthur Ashkin je dobio nagradu za optičke hvataljke i njihovu primjenu na biološke sisteme, a Gérard Mourou i Donna Strickland za njihov metod generisanja ultrakratkih optičkih pulseva velikog intenziteta.

 

Opširnije: Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu

Posjeta CERN-u

Na inicijativu profesora Daniela Denegrija iz CERN-a, ove godine je šest srednjoskolskih profesora fizike iz BiH zajedno sa svojim kolegama iz Hrvatske posjetilo CERN. Ideja se rodila na prošlogodišnjem SSHEP-u.

Opširnije: Posjeta CERN-u

Prijava ispita u junsko-julskom roku

Rok za prijavu ispita

Uspjeh studenata fizike na Online Physics Brawl takmičenju

Na međunarodnom online takmičenju iz fizike pod nazivom Online Physics Brawl koje svake godine organizuje Institut za teorijsku fiziku na Charles univerzitetu u Pragu u saradnji sa Odsjekom za primijenjenu matematiku i sa ministarstvom obrazovanja, sporta i mladih Češke Republike, grupa studenata sa našeg Odsjeka je osvojila 3. mjesto od ukupno 250 timova. Članovi tima pod nazivom PMF bili su Abdulah Jašarević (III godina), Senad Isaković (IV godina), Nudžeim Selimović (IV godina), Emir Karadža (IV godina) i Arman Korajac (IV godina).

Online Physics Brawl je takmičenje koje traje 3 sata, a cilj je da tim za što kraće vrijeme uradi što veći broj zadataka. Tačnom izradom jednog zadatka, tim dobija novi zadatak za rješavanje. Zadaci su uglavnom iz opće fizike, odnosno mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, optike, specijalne teorije relativnosti i dr. Pregled rezultata dostupan je na web site-u http://online.fyziklani.cz/en/stats/detail


Čestitamo našim studentima na ostvarenom uspjehu.

Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Studenti odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta sa III i IV godine su u petak, 16.12.2016. godine posjetili Institut za fiziku i institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, u pratnji profesorice doc.dr. Maje Đekić. Cilj ove posjete je bilo upoznavanje sa modernim eksperimentalnim metodama koje se koriste u oblastima fizike kojima se naučnici na ovim institutima bave.
Uvodno predavanje o Institutu za fiziku održao je direktor dr. Slobodan Milošević. Studenti su obišli laboratorij za ultra hladne atome, laboratorij za femtosekundnu spektroskopiju, laboratorij za fiziku površina, AFM laboratorij, laboratorij za CVD sintezu, laboratorij za kriogenska istraživanja i laboratorij za fiziku hladne plazme. Tokom obilaska, studenti su slušali o istraživačkom radu naučnika, budućim projektima i idejama koje planiraju realizirati te kroz diskusiju i pitanja saznali više o radu laboratorija kao i samih uređaja koje naučnici koriste u svoje istraživačke svrhe (femtosekundni laser, ATM, STM, ukapljivač helijuma i mnoge druge). Također, naglašena je primjena svih ovih tehnika u drugim naučnim disciplinama kao i uloga fizike u svim interdisciplinarnim istraživanjima.

Opširnije: Posjeta Institutu za fiziku i Institutu "Ruđer Bošković" u Zagrebu