Drugi ciklus studija

Drugi ciklus traje dva semestra i nosi 60 ECTS.

NASTAVNIČKI SMJER / FIZIKA U OBRAZOVANJU

Kroz sadržajno integrirani studij kandidatima se omogućava da steknu 300 ECTS studija Fizika u obrazovanju po modelu 4+1.  Studenti koji su završili prvi ciklus - nastavnički smjer/ Fizika u obrazovanju mogu izabrati da nastave obrazovanje na drugom ciklusu na smjeru Fizika u obrazovanju.

Nakon uspješne odbrane završnog rada stiče se stručno zvanje magistar fizike u obrazovanju.

OPĆI SMJER / FIZIKA

Studenti koji su završili prvi ciklus - smjer Fizika (opći smjer) u trajanju od 4 godine mogu izabrati da nastave obrazovanje na drugom ciklusu, smjer Fizika.  Kroz odabir izbornih predmeta, studenti se opredjeljuju za jedno od sljedećih podusmjerenja:

  • teorijska fizika
  • eksperimentalna fizika
  • medicinska radijaciona fizika

Nakon uspješne odbrane završnog rada stiče se stručno zvanje magistar fizike.