Alumni asocijacija Odsjeka za fiziku

  • Štampa

Dobro došli na web stranicu Alumni asocijacije

Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Alumni asocijacija Odsjeka za fiziku okuplja istaknute fizičare koji su na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu diplomirali, magistrirali ili doktorirali.

Ne tako mali broj studenata fizike koji su sticali svoje znanje upravo na našem Odsjeku, danas su ugledni univerzitetski profesori, naučnici, istraživači, nastavnici, poduzetnici i dr. širom svijeta.

Jedan od osnovnih ciljeva Alumni asocijacije jeste promocija i popularizacija fizike kao jedne od fundamentalnih prirodnih nauka među mlađom populacijom, među učenicima koji su na pragu odlučivanja o životnom pozivu.

Takođe želimo da preko Alumni asocijacije pružimo priliku sadašnjim studentima Odsjeka za fiziku da uspostave kontakt sa našim bivšim studentima u svrhu zajedničkog rada.