OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Termini završnih i popravnih ispita - juni 2017

Raspored ispita za studente koji studiraju po Bolonjskim principima za juni - juli 2017. godine.