OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Arneli Selimović dodjeljena sredstva iz fonda "Akademik Edhem Čamo"

ASelimovicJučer u prostorijama Univerziteta u Sarajevu uručene su odluke o dodjeli sredstava iz fonda ''Akademik Edhem Čamo''. Sredstva se dodjeljuju za devet samostalnih i grupnih projekata i to za podršku studentskim naučnoistraživačkim radovima, projektima, umjetničkim ostvarenjima i drugim oblicima studentskog stvaralaštva na UNSA, kao i za izuzetan uspjeh studenta ili grupe studenata u predstavljanju Univerziteta, javnom nastupu ili djelovanju. Među odobrenim projektima je i projekat Arnele Selimović, studentice II ciklusa na Odsjeku za fiziku. Projekat pod nazivom ''Visokoentropijske legure'' će se provesti na Institutu za fiziku u Zagrebu pod mentorstvom doc. dr. Maje Đekić i dr. Damira Starešinića.


Cilj projekta je u poznatom sistemu Ti20Zr20Nb20Cu20Ni20, uspostaviti vezu između stepena kristaliničnosti i svojstava koja određuju efikasnost termoelektričke konverzije. To će se postići mjerenjem termostruje, električne i toplinske vodljivosti uzoraka koji su opuštani na različitim temperaturama u temperaturnom području koje obuhvaća i temperaturu staklastog prijelaza i temperaturu kristalizacije. Za dodatnu karakterizaciju strukture i morfologije napravit će se mjerenja difrakcije rentgenskog zračenja (XRD) i mjerenja skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM).

 

 

ASelimovic 1