OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Poziv na naučni skup Solid-State Science & Research

Poziv na naučni skup/konferenciju koja će se održati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 28.-30. juna/lipnja 2017. možete preuzeti ovdje.