Ime i prezime Akademsko zvanje
Mr. Sabina Trakić viša asistentica
Mr Aldijana Mušović viša asistentica
Mr. Senad Šljuka viši asistent
Mr. Aner Mešić viši asistent
Mr. Selma Pilić viša asistentica
Mr. Sabina Dahija viša asistentica
Mr. Mahir Gajević viši asistent
Mr. Renata Bešta-Gajević viša asistentica
Mr. Adi Vesnić viši asistent
Ermin Mašić, MA viši asistent
Velida Durmić, MA viša asistentica
Dr.  Irma Mahmutović-Dizdarević
viša asistentica
Nedim Šuta, MA asistent
Muhamed Fočak, MA asistent
Erna Islamagić, MA asistentica
Armin Macnanović, MA Armin Macnanović, MA
Emina Šunje, MA asistentica