Ime i prezime Akademsko zvanje
dr. Ermin Mašić viši asistent
Velida Durmić, MA viša asistentica
dr. Irma Mahmutović-Didarević
viša asistentica
dr. Nedim Šuta viši asistent
dr. Muhamed Fočak viši asistent
Erna Islamagić, MA viša asistentica
Armin Macnanović, MA viši asistent
Emina Šunje, MA asistentica
Belma Raščić, MA asistentica