CENTAR ZA EKOLOGIJU I PRIRODNE RESURSE - AKADEMIK SULEJMAN REDŽIĆ

Centar za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić kao organizaciona cjelina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu okuplja kadar koji profesionalno djeluje u oblasti razvoja i primjene okolinskih nauka u Bosni i Hercegovini.

Centar ima za cilj sticanje i efikasnu primjenu znanja  i iskustava iz svoje oblasti istraživanja, te primjenu svih segmenata ekološke nauke. Posebnu važnost Centar daje promociji i očuvanju biodiverziteta BiH, implementaciji svih ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti kao i promociji održive upotrebe bioloških resursa. 

Centar u svom članstvu ima iskusne i referentne stručnjake iz oblasti biodiverziteta BiH. U proteklh deset godina stručni tim Centra je razvio vlastitu, sada već renomiranu metodologiju procjene stanja ekosistema na osnovu precizno determiniranih faktora, te istu primjenio u brojnim projektima. Danas se možemo pohvaliti sa velikom brojem uspješno realiziranih projekata. Stručnim znanjem i zalaganjem uspješno su realizirani projekti, koji su imali za cilj unaprijediti zaštitu okoliša Bosne i Hercegovine.

U cilju daljeg razvoja, Centar pored humanih kapaciteta nastoji obezbjediti savremenu opremu za buduća istraživanja.

U okviru Centra se nalaze:

-          Laboratorija za palinologiju, opremljena savremenim uređajima za uzorkovanje polena u zraku, mikroskopima, informatičkom te laboratorijskom opremom;

-          Laboratorija za sistematiku algi i gljiva;

-          Praktikumi i Herbar,

-          Kongresna sala.