OPŠTI PODACI
Ime i prezime Armin Macanović
Zvanje Magistar ekologije
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 061/ 499-541
Kabinet 1106/XI
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odsjek biologija; Smjer ekologija

Zvanje: Bakalaureat inženjerske ekologije

Postdiplomski studij

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odsjek biologija; Smjer ekologija

Zvanje: Magistar  ekologije

Doktorski studij

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odsjek biologija; Smjer ekologija

Obrazovanje u toku

KRETANJE U ZAPOSLENJU
2012-2013 god.

SurTec-Eurosjaj d.o.o Konjic

Pozicija: Referent za zaštitu okoliša (pripravnički staž)

2013- maj. 2015 god.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pozicija: Stručni saradnik

2015- do danas

Prirodno-matemati fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pozicija: Asistent (Oblast: Biologija okoliša)

IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

2013- maj  2015 god. -  stručni saradnik u Centru za ekologiju i prorodne reusurse - Akademik Sulejman Redžić

2015- do danas - Asistent iz oblasti Biologija okoliša

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu 2013-2015 Stručni saradnik
2015- Asistent
Usavršavanja 2014-2015
 • Pedagoško usavršavanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (usavršavanje iz pedagoško- psihološko- metodičko-didaktičke grupe predmeta)
2013
 • Učešće na izradi Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju Kolektora otpadnih industrijskih voda firme Surtec-Eurosjaj d.o.o i UnisGal d.d. Konjic u sklopu GEF projekata upravljanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice.
2010
 • Učešće na radionici pod nazivom “Mladi i lokalna vlast” organizovana od strane Općine Novi Grad Sarajevo
2013
 • Učešće na Drugoj plenarnoj sjednici Međuvladine platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise-IPBS2, Antalija
2014
 • Učešće na radionci “Research4Life” organizovana od strane WHO Country Office za Bosnu i Hercegovinu. Cilj radionice: Obuka iz oblasti pripreme, pisanja i pretraživanja naučnih radova i pristupa referentnim naučnim bazama
Projekti  
2013-2014
 • Barudanović, S., (ed), Macanović, Mašić, E., Omanović, M., Velić S., (2014). “Monitoring šumskih fitocenoza na području spomenika prirode Skakavac i nešumskih fitocenoza spomenika prirode Vrelo Bosne“.

Finansijer: Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

Pozicija: stručni saradnik

2013-2014
 • Barudanović, S., Mašić, E., Macanović, A 2013. Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Gornja Trstionica-Bukovica.

Finansijer Općina Kakanj. (Izvođač studije: Centar za ekologiju i prirodne resurse).

Pozicija: stručni saradnik

2013
 • “Izvještaj sezonske i prostorne varijacije polenskih alergena na području Sarajeva”. Izvještaj za 2013. godinu.

Finansijer: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Pozicija: stručni saradnik

2014
 • Izvještaj sezonske i prostorne varijacije polenskih alergena na području Sarajeva”. Izvještaj za 2014. godinu.

Finansijer: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Pozicija: stručni saradnik

2014
 • Promocija biodiverziteta i ekosistemskih servisa Bosne i Hercegovine”.

Finansijer: Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Pozicija: stručni saradnik

2013-2014
 • Monitoring polena na području Kantona Sarajeva”.

Finansijer: Ministartsvo prostornog planiranja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa u Laboratorijom za palinologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Pozicija: stručni saradnik.

2013-2014
 • Mobilizacija naučnih znanja o biodiverzitetu Federacije Bosne i Hercegovine u podizanju javne svijesti o okolišu

Finansijer: Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Pozicija: stručni saradnik

2015
 • Polenski kalendar Kantona Sarajevo“.

Finansijer: Ministartsvo prostornog planiranja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Pozicija: stručni saradnik

PUBLIKACIJE
UDŽBENICI (ostale publikacije)
 • Barudanović, S., Macanović, A., Topalić-Trivunović, Lj., Cero, M., (2014): Ekosistemi Bosne i Hercegovine u funkciji održivog razvoja. Monografija u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u recenziji).