OPŠTI PODACI
  Ime i prezime Adisa Parić
Zvanje Redovni profesor
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033 723 727
Kabinet 1018/X
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

Datum diplomiranja: 3.07.1996.

Stručno zvanje: Diplomirani biolog

Institucija: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Postdiplomski studij

Datum magistriranja: 23.03.2001.

Stručno zvanje:Magistar bioloških nauka

Naslov magistarske teme: Uticaj različitih regulatora rasta na regeneraciju izdanaka i korijena divlje trešnje (Prunus avium L.)

Institucija: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doktorski studij

Datum doktoriranja:24.01.2005.

Stručno zvanje: Doktor bioloških nauka

Naslov doktorske disertacije:Komparativna studija nekih parametara epigenetske kontrole u vezi sa razvojem rodova šećerne repe

Institucija: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Orleanu, Francuska

KRETANJE U ZAPOSLJENJU
Period Prirodno-matematički fakultet
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA (hronološki od posljednjeg izbora)
1. period (zvanje, oblast, institucija)

Septembar 2015. – Redovni profesor (oblast Funkcionalna biologija i Biologija ćelije)

2011-2015. - Vanredni profesor (oblast: Fiziologija biljaka)

2008-2011. - Docent (oblast: Fiziologija biljaka)

2001 – 2008. - Viši asistent (oblast: Fiziologija biljaka)

1996 –2001. – Asistent (oblast: Fiziologija biljaka)

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

Predavanja iz predmeta: Fiziologija biljaka, Opća fiziologija biljaka, Biohemija biljaka, Kultura biljnih ćelija i tkiva, Kultura ćelija i tkiva, Regulacija razvića biljaka, Fiziologija stresa, Ukrasne biljke, Molekularna biologija biljaka, Magistarski programi na II ciklusu studija.

Fiziologija biljaka (za studente Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu), Farmaceutska botanika I (za studente Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli), Fiziologija biljne stanice (za studente Prirodnomatematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli), Plant physiology (za studente Univerziteta Burch u Sarajevu).

Odabrana poglavlja iz fiziologije biljaka (za studente II ciklusa Prirodnomatematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli)

Postdiplomski studij bioloških nauka

  1. Smjer Fiziologija

Kultura biljnih ćelija i tkiva, Fiziologija razvića biljaka

  1. Smjer Genetika

Genetika konzervacije prirodnih resursa, Genetičko inženjerstvo i biotehnologija

  1. Smjer Biosistematika

Metode u biosistematici

Oktobar 2013.

 Voditelj Postdiplomskog studija bioloških nauka Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu

Decembar 2013. Voditelj II ciklusa studija bioloških nauka Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu

2009 – 2013       

Sekretar Postdiplomskog studija bioloških nauka Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu

Mart 2012.

Šef Katedre za biohemiju i fiziologiju

Drugo  

PUBLIKACIJE

 

UDŽBENICI

Pustahija F, Parić A, Karalija E, Čakar J (2013): Propagacija biljaka kulturom in vitro, Laboratorijski praktikum, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Međedović S, Parić A, Pustahija F, Karalija E (2012): Fiziologija biljaka, Laboratorijski priručnik, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Lelo S, Parić A (2012): Homologi i analogi organi biljaka i životinja. Unutar: S. Lelo I L. Lukić-Bilela (priređivači), 2012: Priručnik iz evolucije. Repetitorijum i radna sveska, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, pp: 42-49

Parić A, Pustahija F, Karalija E (2011): Propagacija biljaka kulturom in vitro, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Lelo S, Parić A (2006): Homologi i analogi organi biljaka i životinja. Unutar: S. Lelo, (urednik), 2006: Praktikum iz evolucije. Skripta, Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pp: 42-49

Međedović S, Parić A, Pustahija F, Hindija J (2006): Uvod u biljnu fiziologiju, Laboratorijski priručnik, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Međedović S, Ferhatović Dž, Čaušević A (1999): Praktikum iz fiziologije biljaka, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli