OPŠTI PODACI
Ime i prezime Hilada Nefić
Zvanje Vanredna profesorica
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon + 387 33 723 717
Kabinet 1109/XI
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

1989, Profesor biologije,

           Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Postdiplomski studij

1998, Magistar bioloških nauka (oblast: Genetika),

           Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doktorski studij

2001, Doktor bioloških nauka (naučna oblast: Genetika),

           Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

KRETANJE U ZAPOSLENJU
1999-danas Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za biologiju
1996-1999 Medicinski fakultet u Sarajevu, Centar za humanu genetiku
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
2008-danas Vanredna profesorica za oblast Genetika, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
2002-2008 Docentica za oblast Genetika, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
1999-2001 Viša asistentica za oblati Genetika i Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
1996-1999 Stručna saradnica za humanu genetiku u Centru za humanu genetiku, Medicinski fakultet u Sarajevu
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

2005-2006, Šefica Katedre za opću biologiju u Odsjeku za biologiju,

PMF u Sarajevu

2009-2012, Voditeljica na smjeru Genetika (II ciklus studija) u Odsjeku za biologiju, PMF u Sarajevu

PUBLIKACIJE
 Naučni i stručni radovi
Naučni radovi na konferencijama
UDŽBENICI
Nefić H. (2008): Praktikum iz genetike. Cepos, Sarajevo.