OPŠTI PODACI
Ime i prezime Muhamed Fočak
Zvanje Asistent; Magistar biologije, usmjerenje biohemija i fiziologija
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon +387 (0)33 72 37 56
Kabinet 916
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 11. 09. 2011. Bakalaureat/bachelor biohemije i fiziologije, „Uticaj intramuskularno apliciranog fluorida na koncentraciju kalcijuma u serumu pacova Rattus norvegicus (soj Wistar) Berkenhout, 1769“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Postdiplomski studij 29. 10. 2012. Magistar biologije, usmjerenje biohemija i fiziologija, „Efekti kortikosteroida na koncentraciju gukoze, kalijuma i broj trombocita u krvi pacova Rattus norvegicus Berkenhout, 1769“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Doktorski studij U toku (Od akademske 2014/14)
KRETANJE U ZAPOSLENJU
Period Mart 2014-
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
Mart 2014-, Asistent u oblasti Funkcionalna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
PDF
Naučni i stručni radovi