OPŠTI PODACI
Ime i prezime Eminović  Izet
Zvanje Doktor bioloških nauka, za područije molekularne biologije i biohemije, redovni profesor za olasti Biomedicine i Genetike
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033 723 741
Kabinet 917
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 1983, Profesor biologije, Prirodnomatematički fakultet Priština, Kosovo, Srbija, Jugoslavija
Postdiplomski studij 1990, Magistar bioloških nauka za oblast mikrobiologije, Uticaj uzgoja kalifornijske pastrve na neke fizički-hemijske i mikrobiološke karakteristike vode rijeke Raške, Prirodno-matematički fakultet Zagreb, Hrvatska, Jugoslavija
Doktorski studij 1999, Doktor bioloških nauka za područije molekularne biologije i biohemije,Genska varijabilnost steroidne 5 α reduktaze tipa 1  kod čovjeka, Medicinski fakultet Ljubljana, Slovenija
KRETANJE U ZAPOSLENJU

2008 – i dalje 

    

1999 – 2010 godine

2005 - 2006 godine 

1999 - 2006 godine

1993 - 2004 godine 

1989 – 1994 godine

-Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

-Internacionalna komisija za nestale osobe (ICMP), Bosna i Hercegovina.

-Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

- Univerzitetski klinički centar Tuzla, Šef forenzičkog DNK laboratorija i DNK laboratorija za tipizaciju tkiva, Bosna i Hercegovina.

-Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

- Centar za razvoj PTK Tuzla, Bosna i Hercegovina.

IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

2013 godine

2008 godine

2005 godine

1999 godine

1993 godine

- Izbor u zvanje Redovni profesor, Biomedicina i Genetika, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, BiH.

- Izbor u zvanje Vanredni profesor, Biomedicina i fiziologija ćelije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, BiH.

- Izbor u zvanje Vanredni profesor; Genetika, citologija i mikrobiologija, Prirodno-matematički fakultet Tuzla, BiH.

- Izbor u zvanje Docent; Biologija sa humanom genetikom, Medicinski fakultet Tuzla, BiH.

-Izbor u zvanje Viši asistent-predavač, Biologija sa humanom genetikom, Medicinski fakultet Tuzla, BiH.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Period:

2008 godine – i dalje

8 -16 NOV 1999 godine

1998 godine

1995 – 1999 godine

1986 godine

1984 godine

Ustanove:

- Prirodnomatematički fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu,  BiH,Predavač na Ciklusu I: za Biomedicinu, Fiziologiju ćelije, Bioogiju kancera, Genetiku eukariota, Eksperimentalnu biohemiju, na Ciklusu II: Molekularno-biohemijsku dijagnostiku, na Ciklusu III: Naučna misao u biologiji, Molekularna genetika.

- DNK identifikaciona laboratorija Američke vojske, STR and Mitochondrial DNA Analysis,  Washington, USA.

- Centru za tipizacuja tkiva, Tipizacija tkiva, UKC Ljubljana.

- Medicinski fakultet, Medicinski centar za molekularnu biologiju, Medicinska molekularna genetika, Ljubljana.

-Vojno-medicinska klinika, Bakteriologija, Zagreb,

-Biotehnološki fakultet, Odjel za biofermentacije, Zagreb.

PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi; domaći i međunarodni projekti
UDŽBENICI

Subašić Đ,  Eminović Izet, Kozarić-Kurtović A, Salimović-Bešić Irma. 2012, Molekularna biologija, primjena u medicini i transgenici, NIR KCUS.

Subašić Đ,  Eminović Izet, Karamehić J, Kovačević D. RJEČNIK, Molekularna biologija, Molekularna imunologija . 2012, NIR KCUS.

Autor: Karamehić J i ostali. 2010, Klinička imunologija. Eminovic I i sur. Glavni system humane histokompatibilnosti; 97-154,   IP Svjetlost, Sarajevo.

 Karamehić J i sur. Transplantacion of kidney. 2004, Eminović I i sur., Main system of histocompatibility-MHC and typization  of tissue; 75-115, Sarajevo-New Haven.

Karamehić J i sur., 2002, Eminovic I i sur. Glavni sistem histokompatibilnost-MHC i tipizacija tkiva; 27-51. Printkom Tuzla.