OPŠTI PODACI
Ime i prezime SADBERA TROŽIĆ-BOROVAC
Zvanje REDOVNI PROFESOR
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033 72 37 24
Kabinet 807
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 1983/84 - 1.04.1988 dipl.prof.biologije Prirodno-matematički fakultet Odsjek za biologiju, Sarajevo
Postdiplomski studij 31.07.1997. god. Magistar bioloških nauka, „Diverzitet oribatida u biljnim zajednicama vertikalnog  profila  planine Ozren kod Sarajeva“, Prirodno-matematički fakultet Odsjek za biologiju, smjer: Ekologija i zaštita životne sredine,  Sarajevo
Doktorski studij 08.05.2002. godine, doktor bioloških znanosti „ Istraživanje makroinvertebrata bentosa rijeke Bosne i pritoka u  ocjeni kvaliteta vode“ Prirodno-matematički fakultet Odsjek za biologiju, Sarajevo
KRETANJE U ZAPOSLENJU
Period institucija
20.09.1988-1992 Biološki institut Univerziteta u Sarajevu – ass.pripravnik
1992 do danas Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
period , zvanje i oblast, institucija
  1. 2013 – redovni profesor, „Hidrobiologija i zoologija“, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
  2. 2008-2013 – vanredni profesor, „Hidrobiologija i Sistematika ahordata“, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
  3. 2003-2008 – docent „Primjenjena biologija“, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
  4. 1997-2003 – viši asistent, Biosistematika beskičmenjaka, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
  5. 1992-1997 – asistent Biosistematika beskičmenjaka, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
  6. 1988-1992 – asistent pripravnik oblast Oribatite Bosne i Hercegovine, Biološki institut Univerziteta u Sarajevu
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

Šef Katedre za biosistematiku

Šef Katedre za ekologiju i zaštitu životne sredine

Drugo Expert Državne agencije za akreditaciju BATA u oblasti biologija voda od 2008 godine
 PDF
Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI
  1. Bećiraj A., Trožić-Borovac, S., Ivanjc, A., Maletin, S. (2012): Uvod u Zoologiju. Univerzitet u Bihaću, Grafičar  Bihać, 136pp
  2. Sadbera Trožić-Borovac (2011):“Priručnik iz hidrobiologije: za studente biotehničkih  nauka”.  Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 225,  2011 god. (univerzitetsko izdanje)
 
  1. Sadbera Trožić-Borovac&Azra Bakrač-Bećiraj (2008): “Biologija” – za studente Prehrambenog smjera Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, CEPOS,128, pp.,