OPŠTI PODACI
  Ime i prezime Lada Lukić Bilela
Zvanje Vanredna profesorica
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon ++387 33 723 768
Kabinet 707
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

1994.                  Profesor biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

                              

1993.                     Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Postdiplomski studij

19/11/1997.       Mr.Sc. Oblast: Molekularna i stanična biologija

Magistarska teza: „Geni za ubikvitin iz morskih spužava Sycon raphanus i Suberites domuncula“. Prirodoslovno-matematički fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Doktorski studij

15/07/2005.       Dr. Sc.; Oblast: Molekularna i stanična biologija

Disertacija: „Primarna struktura i filogenetska analiza mitohondrijskih gena morske spužve Suberites domuncula“.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Postdoktorsko usvršavanje

01/04/ 2006. - 30/09/2007.

Postdoktorsko usavršavanje – Stipendist Marie Curie Fellowship (Marie Curie Training Netwok), Institut für Physiologische Chemie, Abteilung Angewandte Molekularbiologie, Johhanes Gutenberg Universität, Mainz, Njemačka.

KRETANJE U ZAPOSLENJU

Period

2007/2008.

2006/2007.

1995/2005.

1994/1995.

1993/1994.

Institucija

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Univerziteta u Sarajevu; Laboratorij za molekularnu genetiku prirodnih resursa

                              

Institut für Physiologische Chemie, Abteilung Angewandte Molekularbiologie, Johhanes Gutenberg Universität, Mainz, Njemačka

Institut Ruđer Bošković (Laboratorij za molekularnu genetiku), Zagreb, Hrvatska

Institut za transplantaciju (Laboratorij za tipizaciju tkiva), Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Drvno-tehnička škola, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

20.02.2013.      Vanredni profesor; Molekularna biologija i morfologija; Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu

17.07.2009.         Docent; Uporedna anatomija životinja i čovjeka; Prirodno-matematički fakultet,     Univerziteta u Sarajevu

02.10.2008.       Naučni suradnik; Molekularna genetika i genomika; Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu
01.08.2005.       Viši asistent u Laboratoriju za molekularnu genetiku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
01.02.1999.    Asistent u Laboratoriju za molekularnu genetiku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
01.05.1995.     Mlađi asistent u Laboratoriju za molekularnu genetiku, Institut Ruđer Bošković,Zagreb, Hrvatska
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

(2011- ) Šef Katedre za opću biologiju, Odsjek za biologiju; Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu

(2012-2013.) Assistant professor, BURCH University, Sarajevo;       Functional Genomics

 

(2007-2008.) Assistant professor, IUS, Sarajevo; Biochemistry I i II

Drugo

2011-                    Članica SIBIOS/ISSB (Svjetsko udruženje za subteranu biologiju)

2010 -                   Glavna urednica časopisa „Prilozi fauni Bosne i Hercegovine“

2009 -                   Članica Hrvatskog društva za znanost i umjetnost

2009 -                   Članica Društva za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš

2008 -                   Predsjednica Biospeleološkog društva u Bosni i Hercegovini

1996 -                   Članica Hrvatskog biokemijskog društva

1995 -                   Suradnica časopisa Medix, Zagreb, Hrvatska

PUBLIKACIJE

Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI

Prijegled publiciranih knjiga u koautorstvu:

 1. Lukić Bilela, L. & Ozimec, R. (2013). Odabrani špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine. Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, pp 1-154.
 1. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić, A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., & Kotrošan, D. (2011). Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo, pp. 1-459.
 1. Lukić Bilela, L., Đug, S, & Davorin, M. (2011). Dinara Mountain – Bosnia and Herzegovina and Croatia – Feasibility study on establishing transboundary cooperation. Glan, Switzerland and Belgrade, Serbia: IUCN Programme Office for Sout-Eastern Europe, pp. 1-26.
 1. Lelo, S. & Lukić Bilela, L. (eds.) (2012). Priručnik iz evolucije. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, pp. 1-165. Univerzitetska knjiga.

Prijegled publiciranih poglavlja u knjigama i udžbenicima:

 1. Lukić-Bilela, L. (2013). Porodica Carabidae. In: „Izrada crvene liste ugroženih biljaka, životinja i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine“. U tisku.
 1. Lukić-Bilela, L. (2013). Red Opliones. In: „Izrada crvene liste ugroženih biljaka, životinja i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine“. U tisku.
 1. Lukić-Bilela, L. (2013). Red Pseudoscorpionida. In: „Izrada crvene liste ugroženih biljaka, životinja i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine“. U tisku.
 1. Marjanović, D. & Lukić-Bilela, L. (2013) Uvodni postulati. In: Marjanović, D. & Primorac, D. (Eds.) Forenzična genetika – teorija i aplikacija. naučna i stručna knjiga “Lelo” d.o.o., Sarajevo, pp. 16-62.
 1. Lukić-Bilela, L, Ozimec, R., Marković, D., Đug, S. (2012). Mount Dinara. In: Erg, B., Vasilijević, M., McKinney, M. (Eds.). Initiating effective transboundary conservation: A practitioner’s guideline based on the experience from the Dinaric Arc. Gland, Switzerland and Belgrade, Serbia: IUCN Programme Office for South-Eastern Europe. x+102pp.

                                                                                                                        

 1. Lukić-Bilela L., & Vesnić, A. (2012). Nekodirajuća DNA i evolucija genoma. U: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska. Ur.: Suvad Lelo & Lada Lukić Bilela. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, pp. 94-102.
 1. Lukić-Bilela L. (2012). Horizontalni trasfer gena. U: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska. Ur.: Suvad Lelo & Lada Lukić Bilela. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo,pp. 103-106.
 1. Lukić-Bilela L. (2012). Mobilni genetički elementi (Transpozoni “Jumping Genes”). U: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska. Ur.: Suvad Lelo & Lada Lukić Bilela. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, pp. 107-111.
 1. Lukić-Bilela L. (2012). Evolucija genetičkog koda. U: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska. Ur.: Suvad Lelo & Lada Lukić Bilela. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, pp. 112-117.
 1. Vesnić, A. & Lukić-Bilela L. (2012). Evolutivne promjene aminokiselinskih sekvenci. U: Priručnik iz evolucije: repetitorijum i radna sveska. Ur.: Suvad Lelo & Lada Lukić Bilela. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, pp. 118-121.
 1. Lukić-Bilela, L., & Lelo, S. (2011). Korigirani i dopunjeni biosistematski prijegled demospongija Bosne i Hercegovine. Unutar: S. Lelo (urednik), Fauna Bosne i Hercegovine – Biosistematski prijegledi.7. izmijenjeno i dopunjeno interno izdanje Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Kanton Sarajevo, p. 12.
 1. Lukić-Bilela, L. (2011). Stanište 8310 (Špilje zatvorene za javnost). U: Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Ur. S. Fejzibegović; WWF Mediterranean Programme Office (MedPO), „Europe's Living Heart“. U.G. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo, pp. 124-126.
 1. Lukić-Bilela, L. (2011). Fauna Chiroptera (Šišmiši). U: Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Ur.: S. Fejzibegović; WWF Mediterranean Programme Office (MedPO), „Europe's Living Heart“. U.G. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo, pp. 182-203.
 1. Lukić-Bilela, L.,& Lelo, S. (2011). Unio crassus, Philippson, 1788. U: Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Ur. S. Fejzibegović; WWF Mediterranean Programme Office (MedPO), „Europe's Living Heart“. U.G. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo, pp. 394-395.
 1. Lukić-Bilela, L. (2011). Congeria kusceri, Bole 1962. U: Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Ur. S. Fejzibegović; WWF Mediterranean Programme Office (MedPO), „Europe's Living Heart“. U.G. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo, pp. 396-397.
 1. Lukić-Bilela, L. (2007). Long Range PCR. U: Metode u molekularnoj biologiji. Ur.(gl.): A. Ambriović-Ristov; Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb. pp. 371-374.
 1. Wiens, M., Klein, S., Wrede, P., Brandt, D., Lukić-Bilela, L., & Müller, W.E.G (2007). Molecular Characterization and Evolution of Lipopolysaccharide-Induced Apoptotic Pathways in Sponges (Demospongiae, Porifera). Cell Apoptotic Signalling Pathways / Charles O. Pickens (ed.) Nova Science Publishers, Inc; Hauppauge NY. pp. 185-209.
 1. Lukić-Bilela, L. (2005). Izolacija genomske DNA iz životinjskog materijala.  „Bioraznolikost Hrvatske: Genetička karakterizacija autohtone flore i faune gospodarski važnih vrsta i pasmina“ i autorstvo poglavlja. Autorizirana skripta; Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska.
 1. Gamulin, V., & Lukić, L. (1998). Structure and evolution of genes encoding polyubiquitin in marine sponges. Molecular Evolution: Towards the Origin of Metazoa / Mueller, W.E.G. (Ed.). Berlin: Springer-Verlag, Heidelberg. pp. 141-181.