OPŠTI PODACI
Ime i prezime Enad Korjenić
Zvanje Vanredni profesor
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 061 541-868     033 723-705
Kabinet 706
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 1986.; Inženjer agronomije; Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Postdiplomski studij 1994.; Magistar veterinarskih nauka,  Morfološke karakteristike digestivnog trakta Leuciscus souffia agassizi i Alburnus alburnus alburnus iz gornjeg toka rijeke Drine; Veterinarski fakultet Sarajevo
Doktorski studij 2003.; Doktor bioloških nauka, Kvalitativno-kvanitativni sastav ihtiopopulacija sliva rijeke Fojnice; Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
KRETANJE U ZAPOSLENJU
Period  1988-1992 Biološki institut Univerziteta u Sarajevu
1992- Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
1. period (, zvanje i oblast, institucija
Datumi (od 2010)  
Zanimanje i radno mjesto Vanredni profesor
Područje rada Nastava i naučno istraživački rad
Naziv i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 33-35
   
Datumi (od 2005 – do 2010)  
Zanimanje i radno mjesto Docent
Područje rada Nastava i naučno istraživački rad
Naziv i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 33-35
   
Datumi (od 1997- do 2005 )  
Zanimanje i radno mjesto Viši asistent
Područje rada Nastava i naučno istraživački rad
Naziv i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 33-35
   
Datumi (od 1992- do 1997)  
Zanimanje i radno mjesto Aistent
Područje rada Nastava i naučno istraživački rad
Naziv i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 33-35
   
Datumi (od 1988- 1992do)  
Zanimanje i radno mjesto Aistent istraživač
Područje rada Naučno istraživački rad
Naziv i adresa poslodavca Biološki Institut Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 33-35
PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI

Korjenić, E. (2013):Osnove opće kinologije.Prirodno - matematičkiFakultetuSarajevu.

Korjenić, E. (2011): Animalni prirodni resursi-teorijske osnove vježbi sa radnom sveskom. Prirodno - matematički Fakultet u Sarajevu.
Korjenić, E. (2009): Populacije riba sliva rijeke Fojnice. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.